Thống kê Giải Đặc Biệt An Giang - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số An Giang tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 11 (Ngày 13/06/2024: 582311)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
23/11/2023
3749 11
9258 74
30/11/2023
07/04/2022
6493 11
1935 02
14/04/2022
02/07/2020
8130 11
9621 45
09/07/2020
01/02/2018
7782 11
0413 93
08/02/2018
01/01/2015
6785 11
0594 66
08/01/2015
09/10/2014
6270 11
4720 72
16/10/2014
21/02/2013
0552 11
5827 81
28/02/2013
30/12/2010
8713 11
9678 18
06/01/2011
08/01/2009
159 11
9283 45
15/01/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 11

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
45 - 2 lần 02 - 1 lần 74 - 1 lần 93 - 1 lần 66 - 1 lần
72 - 1 lần 81 - 1 lần 18 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 11

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 5 lần
1 2 lần 2 lần 3 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 14/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 14/06/2018 682341
Năm 2012 14/06/2012 217578