Thống kê Giải Đặc Biệt Bình Dương - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Bình Dương tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 47 (Ngày 14/06/2024: 042247)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
20/11/2020
5740 47
3333 82
27/11/2020
16/12/2016
3543 47
0930 55
23/12/2016
14/08/2015
5695 47
0423 32
21/08/2015
16/08/2013
2839 47
4455 01
23/08/2013
25/01/2013
7250 47
5421 42
01/02/2013
05/10/2012
0770 47
1297 65
12/10/2012

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 47

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
82 - 1 lần 55 - 1 lần 32 - 1 lần 01 - 1 lần 42 - 1 lần
65 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 47

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 3 lần 2 lần
1 1 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 15/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 15/06/2018 805380
Năm 2012 15/06/2012 753978