Thống kê Giải Đặc Biệt Bình Định - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Bình Định tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 35 (Ngày 06/06/2024: 609435)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
31/08/2023
5586 35
9396 56
07/09/2023
27/10/2022
1317 35
4859 58
03/11/2022
29/07/2021
9654 35
8455 34
05/08/2021
05/03/2020
7569 35
5160 04
12/03/2020
05/10/2017
2197 35
0103 87
12/10/2017
31/10/2013
1314 35
5809 29
07/11/2013
23/06/2011
698 35
183 80
30/06/2011
16/04/2009
356 35
489 76
23/04/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 35

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
56 - 1 lần 58 - 1 lần 34 - 1 lần 04 - 1 lần 87 - 1 lần
29 - 1 lần 80 - 1 lần 76 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 35

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 07/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 07/06/2018 990473
Năm 2012 07/06/2012 93986