Thống kê Giải Đặc Biệt Bình Thuận - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Bình Thuận tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 32 (Ngày 13/06/2024: 186832)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
11/02/2021
8211 32
6311 52
18/02/2021
14/05/2020
6367 32
4447 37
21/05/2020
12/11/2015
0522 32
6876 55
19/11/2015
08/10/2015
2919 32
4122 58
15/10/2015
04/06/2015
0853 32
9976 35
11/06/2015
03/07/2014
7926 32
8876 30
10/07/2014
03/11/2011
6333 32
5445 61
10/11/2011
11/06/2009
4469 32
4795 28
18/06/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 32

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
52 - 1 lần 37 - 1 lần 55 - 1 lần 58 - 1 lần 35 - 1 lần
30 - 1 lần 61 - 1 lần 28 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 32

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 3 lần
1 3 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 14/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 14/06/2018 327266
Năm 2012 14/06/2012 038530