Thống kê Giải Đặc Biệt Đà Lạt - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Đà Lạt tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 63 (Ngày 09/06/2024: 987763)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
01/11/2020
9658 63
5001 67
08/11/2020
21/06/2020
5966 63
8782 85
28/06/2020
26/08/2018
2249 63
1052 49
02/09/2018
20/05/2018
0440 63
0142 87
27/05/2018
15/04/2018
5087 63
6682 30
22/04/2018
01/10/2017
4571 63
4798 34
08/10/2017
18/05/2014
0729 63
7792 36
25/05/2014
28/11/2010
3995 63
3422 85
05/12/2010
05/09/2010
4350 63
1247 54
12/09/2010
21/02/2010
6942 63
5135 03
28/02/2010
04/10/2009
3565 63
8182 34
11/10/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 63

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
85 - 2 lần 34 - 2 lần 49 - 1 lần 87 - 1 lần 30 - 1 lần
67 - 1 lần 36 - 1 lần 54 - 1 lần 03 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 63

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 3 lần 6 lần
1 3 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 10/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 10/06/2018 518355
Năm 2012 10/06/2012 444869