Thống kê Giải Đặc Biệt TP.HCM - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số TP.HCM tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 08 (Ngày 15/06/2024: 993308)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
14/10/2023
3102 08
2662 74
16/10/2023
17/12/2022
7133 08
6853 42
19/12/2022
02/04/2022
8326 08
0009 89
04/04/2022
28/11/2020
3332 08
9112 40
30/11/2020
18/05/2019
9611 08
6565 12
20/05/2019
12/03/2018
3541 08
9209 23
17/03/2018
27/02/2017
0308 08
9920 46
04/03/2017
18/02/2017
1641 08
8011 27
20/02/2017
04/10/2014
0030 08
0710 32
06/10/2014
14/04/2014
5319 08
0625 71
19/04/2014
03/08/2013
1658 08
5680 52
05/08/2013
30/03/2013
3625 08
7944 39
01/04/2013
20/08/2012
1800 08
4254 10
25/08/2012
12/03/2011
9078 08
3057 01
14/03/2011
17/01/2009
690 08
029 72
19/01/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 08

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
74 - 1 lần 42 - 1 lần 89 - 1 lần 40 - 1 lần 12 - 1 lần
23 - 1 lần 46 - 1 lần 27 - 1 lần 32 - 1 lần 71 - 1 lần
52 - 1 lần 39 - 1 lần 10 - 1 lần 01 - 1 lần 72 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 08

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 5 lần 3 lần
1 3 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần
4 2 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 16/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 16/06/2018 098140
Năm 2014 16/06/2014 885779
Năm 2012 16/06/2012 239948