Thống kê Giải Đặc Biệt Hậu Giang - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Hậu Giang tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 13 (Ngày 08/06/2024: 903513)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
26/02/2022
6969 13
4989 45
05/03/2022
11/03/2017
0610 13
7754 70
18/03/2017
03/10/2015
0443 13
2267 81
10/10/2015
18/07/2015
5377 13
7245 20
25/07/2015
11/04/2015
9915 13
2457 78
18/04/2015
18/01/2014
3938 13
8698 36
25/01/2014
11/09/2010
5186 13
5958 94
18/09/2010
18/04/2009
7274 13
0551 51
25/04/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 13

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
45 - 1 lần 70 - 1 lần 81 - 1 lần 20 - 1 lần 78 - 1 lần
36 - 1 lần 94 - 1 lần 51 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 13

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 09/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 09/06/2018 555710
Năm 2012 09/06/2012 170282