Thống kê Giải Đặc Biệt Kon Tum - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Kon Tum tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 27 (Ngày 09/06/2024: 083627)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
23/05/2021
5328 27
4491 61
30/05/2021
25/02/2018
4951 27
1105 80
04/03/2018
01/10/2017
0894 27
7135 08
08/10/2017
01/06/2014
3599 27
1609 92
08/06/2014
24/11/2013
1537 27
9770 63
01/12/2013

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 27

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
61 - 1 lần 80 - 1 lần 08 - 1 lần 92 - 1 lần 63 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 27

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 10/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 10/06/2018 504976
Năm 2012 10/06/2012 23083