Thống kê Giải Đặc Biệt Long An - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Long An tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 49 (Ngày 15/06/2024: 449449)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
22/07/2023
5658 49
7521 43
29/07/2023
06/11/2021
6528 49
3865 40
13/11/2021
11/02/2017
6696 49
7379 76
18/02/2017
09/01/2016
1645 49
7055 22
16/01/2016
02/03/2013
4423 49
6938 86
09/03/2013
03/11/2012
6851 49
2930 24
10/11/2012
11/02/2012
8461 49
6922 69
18/02/2012
08/10/2011
3648 49
0707 85
15/10/2011
13/03/2010
3624 49
4122 50
20/03/2010
02/05/2009
3031 49
7070 47
09/05/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 49

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
43 - 1 lần 40 - 1 lần 76 - 1 lần 22 - 1 lần 86 - 1 lần
24 - 1 lần 69 - 1 lần 85 - 1 lần 50 - 1 lần 47 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 49

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 16/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 16/06/2018 614857
Năm 2012 16/06/2012 966120