Thống kê Giải Đặc Biệt Quảng Nam - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Quảng Nam tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 41 (Ngày 11/06/2024: 772841)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
08/11/2022
6361 41
5028 84
15/11/2022
14/09/2021
9526 41
6865 42
21/09/2021
15/06/2021
4413 41
3761 55
22/06/2021
01/03/2016
9030 41
4629 79
08/03/2016
01/09/2015
0502 41
5552 00
08/09/2015
13/08/2013
3624 41
5615 53
20/08/2013

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 41

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
84 - 1 lần 42 - 1 lần 55 - 1 lần 79 - 1 lần 00 - 1 lần
53 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 41

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 12/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 12/06/2018 738221
Năm 2012 12/06/2012 56280