Thống kê Giải Đặc Biệt Quảng Ngãi - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Quảng Ngãi tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 22 (Ngày 15/06/2024: 588522)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
01/10/2022
8006 22
3534 73
08/10/2022
18/06/2016
886 22
156 79
25/06/2016
08/10/2011
137 22
257 85
15/10/2011

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 22

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
73 - 1 lần 79 - 1 lần 85 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 22

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 16/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 16/06/2018 413459
Năm 2012 16/06/2012 43375