Thống kê Giải Đặc Biệt Tiền Giang - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Tiền Giang tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 88 (Ngày 09/06/2024: 110288)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
03/03/2024
2507 88
3126 36
10/03/2024
28/02/2021
1666 88
2635 91
07/03/2021
22/03/2020
0062 88
9168 13
29/03/2020
03/11/2019
5459 88
5937 46
10/11/2019
14/10/2018
7333 88
9032 91
21/10/2018
23/08/2015
4602 88
9871 84
30/08/2015
22/06/2014
9518 88
5741 81
29/06/2014
05/06/2011
6746 88
2644 06
12/06/2011
01/05/2011
8010 88
8629 46
08/05/2011
21/02/2010
7193 88
8781 41
28/02/2010

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 88

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
91 - 2 lần 46 - 2 lần 13 - 1 lần 36 - 1 lần 84 - 1 lần
81 - 1 lần 06 - 1 lần 41 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 88

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 4 lần 4 lần
1 2 lần 4 lần 2 lần
2 2 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 10/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 10/06/2018 587315
Năm 2012 10/06/2012 754175