Thống kê Giải Đặc Biệt Tây Ninh - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Tây Ninh tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 74 (Ngày 20/06/2024: 541574)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
20/10/2022
7370 74
6131 99
27/10/2022
17/03/2022
8198 74
7927 33
24/03/2022
31/10/2019
6872 74
9750 18
07/11/2019
01/03/2012
1509 74
5701 50
08/03/2012
05/05/2011
1064 74
9251 51
12/05/2011
18/11/2010
3536 74
4134 51
25/11/2010
03/09/2009
2228 74
1940 29
10/09/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 74

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
51 - 2 lần 33 - 1 lần 18 - 1 lần 50 - 1 lần 99 - 1 lần
29 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 74

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 3 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 21/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 21/06/2018 128772
Năm 2012 21/06/2012 003682