Thống kê Giải Đặc Biệt Huế - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Huế tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 91 (Ngày 10/06/2024: 461491)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
20/05/2024
0549 91
3060 35
26/05/2024
18/01/2021
1037 91
1429 54
25/01/2021
30/07/2018
2691 91
6014 66
06/08/2018
28/09/2015
6721 91
4413 89
05/10/2015
22/12/2014
9572 91
6100 43
29/12/2014

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 91

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
35 - 1 lần 54 - 1 lần 66 - 1 lần 89 - 1 lần 43 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 91

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 11/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2023 11/06/2023 083933
Năm 2018 11/06/2018 721396
Năm 2012 11/06/2012 90335