Thống kê Giải Đặc Biệt Kiên Giang - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Kiên Giang tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 27 (Ngày 09/06/2024: 869227)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
02/08/2020
3530 27
6728 89
09/08/2020
12/04/2015
5687 27
7369 81
19/04/2015
09/11/2014
4193 27
8205 96
16/11/2014
15/04/2012
2818 27
3499 00
22/04/2012
12/02/2012
9428 27
9093 11
19/02/2012
13/11/2011
8920 27
9325 61
20/11/2011
10/04/2011
8847 27
7464 76
17/04/2011

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 27

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
89 - 1 lần 81 - 1 lần 96 - 1 lần 00 - 1 lần 11 - 1 lần
61 - 1 lần 76 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 27

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 10/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 10/06/2018 348308
Năm 2012 10/06/2012 675090