Thống kê Giải Đặc Biệt Quảng Bình - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Quảng Bình tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 33 (Ngày 20/06/2024: 325633)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
02/02/2023
8540 33
9719 12
09/02/2023
21/02/2019
0816 33
3303 34
28/02/2019
16/03/2017
333 33
713 79
23/03/2017
26/05/2016
523 33
504 69
02/06/2016
25/08/2011
453 33
692 87
01/09/2011
21/04/2011
767 33
618 58
28/04/2011
14/04/2011
793 33
767 33
21/04/2011
11/03/2010
728 33
570 67
18/03/2010

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 33

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
12 - 1 lần 34 - 1 lần 79 - 1 lần 69 - 1 lần 87 - 1 lần
58 - 1 lần 33 - 1 lần 67 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 33

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 21/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 21/06/2018 465818
Năm 2012 21/06/2012 93780