Thống kê Giải Đặc Biệt Trà Vinh - Chuẩn Xác Nhất tại ketquanet30.net

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Trà Vinh tại ketquanet30.net

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 75 (Ngày 21/06/2024: 615175)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
08/12/2023
8932 75
9469 34
15/12/2023
11/10/2019
5002 75
5152 85
18/10/2019
26/08/2016
6441 75
1244 52
02/09/2016
27/06/2014
1706 75
5717 83
04/07/2014
27/09/2013
4733 75
1987 15
04/10/2013
12/10/2012
2680 75
9352 45
19/10/2012
11/05/2012
0647 75
9265 01
18/05/2012

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 75

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
34 - 1 lần 85 - 1 lần 52 - 1 lần 83 - 1 lần 15 - 1 lần
45 - 1 lần 01 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 75

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 22/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 22/06/2018 976508
Năm 2012 22/06/2012 430665